Remissmöte #2 Malmöandan

Remissmöte #2 Malmöandan

Remissmöte #2 Malmöandan  Den 10/2 hölls det andra remissmötet angående överenskommelsen mellan Malmö Stad och idéburen sektor. Ca 50 personer deltog i olika dialogövningar och lämnade förslg till ändringar och tillägg. En stor del av tiden ägnades åt ett Open Space där deltagarna fick skapa en agenda utifrån temat: Samverkan på nästa nivå! Jag deltogLäs mer omRemissmöte #2 Malmöandan[…]

Remissmöte Malmöandan 19/1 2017

Remissmöte Malmöandan 19/1 2017

Överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburen sektor Under 2016 har det pågått en överenskommelseprocess i Malmö för att ta fram en överenskommelse för hur bra samverkan ska bedrivas mellan Malmö stad och Idéburen sektor. Under processens gång har flera workshops och samtal hållts för att samla in kunskap från berörda aktörer. Ett utkast till denLäs mer omRemissmöte Malmöandan 19/1 2017[…]