Designjam: Ungas psykiska ohälsa

Designjam

Den 1 mars 2017 arrangerade Innovation Skåne tillsammans med Experio Lab vid Värmlands Landsting ett designjam kring ungas psykiska ohälsa. Syftet med dagen var att samla människor från olika delar av systemet kring unga som mår dåligt i samma rum för att byta erfarenheter och komma fram till nya idéer för hur unga kan må bättre och bli bättre bemötta av vården och samhället. Jag bidrog med att dokumentera processen och utkomsten av den samma. Det gör mig hoppfull att det finns så många som engagerar sig i viktiga frågor, både inom och utom organisationer.