Remissmöte #2 Malmöandan

Remissmöte #2 Malmöandan 

Den 10/2 hölls det andra remissmötet angående överenskommelsen mellan Malmö Stad och idéburen sektor. Ca 50 personer deltog i olika dialogövningar och lämnade förslg till ändringar och tillägg. En stor del av tiden ägnades åt ett Open Space där deltagarna fick skapa en agenda utifrån temat: Samverkan på nästa nivå! Jag deltog som processtöd och graphic recorder för att fånga de idéer, tankar och insikter som skapades under mötet.

Jag slogs av det stora engagemang för samhällsförändring som många av deltagarna har. Frågor som berörde denna gång var t.ex. Hemlöshet, Barnfattigdom och Utanförskap. Tack för förtroendet, det känns bra att bidra till denna viktiga process! Mer om överenskommelsen hittar du på malmoandan.se