Remissmöte Malmöandan 19/1 2017

Överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburen sektor

Under 2016 har det pågått en överenskommelseprocess i Malmö för att ta fram en överenskommelse för hur bra samverkan ska bedrivas mellan Malmö stad och Idéburen sektor. Under processens gång har flera workshops och samtal hållts för att samla in kunskap från berörda aktörer.

Ett utkast till den föärdiga överenskommelsen är nu ute på remiss och den 19 januari samlades ca 30 personer för att prata om inehållet.