Erbjudande

Medskapande möten och processer

Medskapande möten och processer

Är du också trött på ineffektiva möten? Många av oss sitter i möte varje dag. Hur många av dina möten från förra året kommer du ihåg? Min expertis handlar om att skapa engagerande och kreativa strukturer för möten och längre processer. Så att allas erfarenhet och kunskap kan tas till vara på bästa sätt.

Graphic Recording

Graphic Recording

Vill du göra ditt möte eller din konferens extra minnesvärd? Som graphic recorder är jag en fluga på väggen i ditt möte. Jag lyssnar intensivt till vad som sägs för att kunna se den större bilden. Vad är det egentligen som sägs? Vad är vi överens om? Vad är vi inte överens om? Vilken är vår gemensamma kunskap? Genom att skapa en överskådlig bild av vad som hänt på mötet är det lättare att komma ihåg och gå vidare gemensamt. ​

Strategisk Visualisering

Strategisk Visualisering

Behöver du nya verktyg för att beskriva din idé eller verksamhet? En bild säger mer än tusen ord. Genom att skapa enkla illustrationer av det vi vill förmedla engagerar vi flera sinnen hos mottagaren. En handritad bild känns inbjudande och uppmanande. Den engagerar till delaktighet och skapande snarare än konsumtion av information. I dagens värld full av osäkerheter och där allting går snabbare och snabbare behöver vi lite färre färdiga PowerPoint-svar och lite mer ofärdiga, nyfikna och undersökande illustrationer.

Om mig

Jag brinner för att synliggöra det som behövs för positiv förändring på individ, grupp och systemnivå. Framtidens utmaningar kräver att vi samarbetar och skapar tillsammans över gränser. För att kunna göra det behöver vi bli bättre på att lyssna på och förstå varandra. Vi behöver träna oss i att lyssna, på vår egen inre röst, på varandra och på de behov som finns lokalt och globalt. Det är dags att börja göra rätt saker! Jag är utbildad civilingenjör inom nanoteknik och Technology Management vid Lunds Universitet. Jag tror på det visuella som ett komplement till medskapande processer och jobbar växelvis med illustrationer, Graphic Recording och Grafisk facilitering. Jag har arbetat med och utbildat mig inom facilitering av grupprocesser på olika sätt sedan 2011. Jag är drivande i nätverket Medskapande Ledarskap i Sverige och har varit med och arrangerat och lett ett flertal utbildningar.
Elin Turesson
Elin Turesson

Referenser

Några röster från mina kunder